Bordi Drejtues

Bordi Drejtues i AWEN përbëhet nga shtatë persona, katër prej të cilëve zgjidhen nga anëtarët e brendshëm (Drejtues Ekzekutivë të organizatave anëtare të rrjetit), ndërsa tre prej tyre zgjidhen si aktivistë të dedikuar në vend.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.