Stafi

Stafi i AWEN përbëhet nga 7 persona duke përfshirë Drejtoren Ekzekutive, Menaxheren e Financës, Koordinatoren e Organizatës, Koordinatoren e Projekteve, Eksperten Ligjore, Asistenten e Projekteve, Asistenten e Financës.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.